Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Informace o návštěvnících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Obchod módou Odehnal s.r.o. veškeré údaje získané od návštěvníků užívá výhradně pro osobní potřebu a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu návštěvníků nakládá Obchod módou Odehnal s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Odvolání souhlasu